IMAGE

Kültür ve Sanat Kurulu

Birçok medeniyetin asaleti en çok, yetiştirdiği münevver ve sanatkarla ölçülür. Bizim medeniyetimiz,asırlarca hakikatin peşinde koşan, zihinleri birleştirmeye çalışan sanatkar, edip, fikir ve aksiyon adamlarını büyük kubbesinde barındırmış ve korumuştur. Kültür ve Sanat Kurulu bünyesinde yaptığımız toplantılarda bu birikimi hem hatırlıyoruz, hem analiz ediyoruz.