IMAGE

Çalışmalarımız

Paneller: 

Üniversitelerde verilen eğitimin nitelikli nesiller yetiştirmek için yeterli olmadığının bilincinde bir ekip olarak, düzenli aralıklarla yaptığımız panellerimizde öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmeleri ve dinleyen konumundan çıkıp araştıran, hitap eden ve liderlik yapan bir konumda olmalarını amaçlıyoruz.

Sunumlar:

Bir kişinin yaptığı sunumlarda ise bir konunun görsel ve işitsel materyallerle destekleyerek bütüncül ve derleyici bir bakış açısı ile anlatıldığı programlar yapmaktayız.

Kurullar:

Ayrı ayrı konularda yoğunlaşan kurul çalışmalarımız kapsamında belirlenen konuları, derinlemesine araştırma ve ilmi malzemeyi ortaya çıkarmanın da ötesinde, bu verileri ayrıca katılımcılarla birlikte analiz etmeyi de hedefliyoruz.

Çalıştaylar:

Bir konuyu öğrenmenin en iyi yolu o konuya yoğunlaşmaktır. Özellikle sosyal bilimler konuları salt bir disiplinin inhisarına bırakılabilir değildir. Dolayısıyla bir sorun teşhis edilirken derinlemesine, tarihi, sosyal ve felsefi veçheleri de incelenmeyi gerektirir. Bu amaca teorik ve pratik bilginin harmanlandığı çalıştay programları gerçekleştiriyoruz.Böylece bilgiyi tüketen olmaktan çıkıp üreten ve pratikte uygulama hale getiren bireyler olmayı ümit ediyoruz.

Projeler:

Sosyal ve hukuki konularda yeni ve farklı perspektiflerden bakarak hazırladığımız,öğrenme ve aktarmanın yanı sıra organize etme ve uygulama alanlarında da tecrübe kazanmayı amaçladığımız projelerimiz, daha geniş kitlelerin programlarımızda yer almasını sağlıyor.