IMAGE

Siyaset Bilimi Kurulu

İlm-i Siyaset, geçmişi tüm derinlikleriyle ve farklı açılardan araştırıp sorgulayan; günümüzü edindiği terbiye doğrultusunda ve geçmişten edindiği çıkarımlarla analiz eden; geleceğe dair akılcı, sistematik öngörülerde bulunan bir nesil için hayli önemlidir. Siyaset bilimi kurulu sığ bir bakış açısının tezahürü olmadığından yalnızca belirli bir döneme, millete ya da kültüre ait olaylar ve olgular etrafında dolaşmayıp çalışmalarını geniş bir perspektif ve konjonktürel analizlerle yürütür.