IMAGE

Fikir Kurulu

Kavramlar dünyada yankılanan büyük hedeflerin yansımasıdır. Kavramların gücüne inananlar olarak içinde bulunulan zamana sahip olup geçmişteki mirasla geleceği şekillendirme gayreti içinde olmalıyız. Geleceği şekillendirmek ancak içinde bulunduğumuz toplumda düşünerek, fikir üreterek gerçekleşebilir. Fikir kurulunda toplumda bilinen anlamlarının aksine kavramları irdelemekte, yeniden tanımlamakta ve kendi içinde sorgulayan, tecrübe kazanan bir düşünce sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Temel gayemiz ise kavramları gerçek anlamları ile yeniden şekillendirerek günümüzde yaşanan kavram karmaşasına yeni çözümler üretebilmektir.