IMAGE

Yerinde Tarih Dersleri

Tarih zamanda yaşanır, mekânlarda ise yaşamaya devam eder. Bir medeniyetler havzası olarak ülkemizin her bir bölgesi ayrı bir tarihi birikimi barındırır. Yerinde Tarih Dersleri kapsamında yaptığımız programlarda, tarihi hadiseleri geçekleştikleri mekanlarda anlatarak, tarihin ruhunu da hissetmeye çalışmayı amaçlamaktayız.