IMAGE

Devr-i Efkar Toplantıları

Sabitesi olmayan fikirlerin dünyayı hızla altüst ettiği çağımızda, bu topraklardan çıkan ve bu toprakların ruhunu taşıyan fikirlerin değeri oldukça mühimdir. Her fikir, tartışılmayı, mukayese edilmeyi ve değer görmeyi hak eder. Devr-i Efkâr Toplantıları'mızda amçaladığımız, katılımcıların katkılarıyla birlikte tarihte ve günümüzde önemli düşünceler ve düşünürler okunur, tartışılır ve üzerinde sohbet edilir. Devr-i Efkar Toplantıları'nda taassup yoktur, partizanlık yoktur; aksine hoşgörü vardır, istişare vardır.