IMAGE

Baykara Meclisi

Timur soyundan gelen ve bugünkü Özbek ve Kazakların atası olan Sultan Hüseyin Baykara, Herat Kenti'nde 36 yıl Hükümdarlık yaptı. Bu dönemde Herat'ı bir kültür ve sanat şehri geline getiren Baykara'nın tertiplediği sohbet meclisleri şehirde çok önemli yer tutardı. Daha sonraki medeniyetlere de öncülük eden bu meclislerin günümüzde yeniden hatırlanmasını istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Baykara Meclislerimiz güncel tartışmalardan, siyasetten bahsetmeden sadece ilim ve edebiyat üzerine yaptığımız sohbetlerle kendi gönlüyle hisseden ve kendi aklıyla fikreden bir mecra oluşturmayı, tarihinin canlılığını böyle mahfillerle devam ettirmeye çalışmayı misyon edinir.